Prensip;

 

Geleceğe yönelik atılan her adımda, çevre odaklı düşünce tarzını benimserken,

Sürdürülebilir gelecek amaçlı çevre hedefimizi gerçekleştirebilmek adına “Doğayı korudukça doğa da bizi korur...” sloganı

Dimin Madenciliğin prensibi haline gelmiştir.

Bunun için de ilgili mevzuatlara bağlı şekilde çevre dostu teknolojiler kullanarak, çalışanlarını bilinçlendirerek, madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında,

Sahaların doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını örnek bir şekilde yürüterek geleceğe yatırım yapmaktadır.

 

Çevre Politikamız,

 

DİMİN Madencilik A.Ş. olarak amacımız tüm üretim süreçlerinde “Biz Doğayı Korudukça Doğa’da bizi korur” sloganını prensip edinerek, bilinen en etkili teknoloji ile madencilik endüstrisinin çevre duyarlılık gelişimine katkıda bulunmaktır.

DİMİN Madencilik A.Ş. “çevreyi” gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyor ve sürdürülebilir bir gelecek amaçlı çevre hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için;

 

•    Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalma, mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlama,

 

    Çevre performansını sürekli artırmak amacıyla süreçlerin çevreye etkisini izleme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme,

 

•    Atıkları kaynağında azaltma, geri kazanımı geliştirme ve teşvik etme, toplayıp bertaraf etme,

 

•    Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden bir çevre yönetim sistemini oluşturma ve uygulama,

 

    Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütme,

 

    Çevre konusunda davranışsal risk faktörlerini en aza indirerek tüm çalışanlarına eğitimlerle sürekli bilinçlendirme,

prensiplerini tüm proje ve işletmelerinde göz önünde tutacaktır.

Haberdar Ol! Dimin Güncellemelerinden Anında Bilgi Almak için Lütfen E-mail Listemize Abone Olunuz.